Γηρασκω δαιει πολλα διδασκομενος

gerasko daiei polla didaskomenos - je deviens vieux mais j'apprends toujours beaucoup (SOLON)