Ει στρατενσεις επι τους Περσας, μεγαλην αρχην καταλυσεις

ei strateuseis epi tous persas, megalēn archēn katalyseis - si tu fais la guerre aux Perses, tu détruiras un grand empiree