Παντα ρει και ουδεν μενει.

panta rhei kai ouden menei - tout coule mais rien ne reste